Chamber of Commerce of Turkey and Switzerland

Handelskammer der Türkei und Schweiz

Türk-İsviçre Ticaret Odası

Genel Bilgi

Türkiye ve İsviçre arasında ticari ve politik ilişkiler Osmanlı döneminde başlamış olup, Cumhuriyet döneminde de davam etmiştir. İki ülke arasında ki ilişkiler 1925 yılında imzalan “Dostluk Anlaşması” ile pekiştirilmiştir.

Son dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli ilerlemeler elde edilmiştir. Türkiye ile İsviçre arasındaki dış ticaret verileri incelendiğinde, 2000 yılında iki ülke arasında 1.36 milyar ABD Doları düzeyinde olan dış ticaret hacminin 2014 yıl sonu itibariyle 8 milyar ABD Doları (3.2 milyar ABD doları ihracat ve 4.8 milyar ABD doları ithalat) seviyesine ulaştığı görülmektedir.

TÜRKİYE

Türkiye ekonomi alanında son yıllarda yükselen bir ivme kaydetti. 1980 yılından bu yana küreselleşme bağlamında Türkiye ticaret politikasında, büyüme ve dış ticaret odaklı bir kalkınma stratejisi izlemektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında dışarıya olan bağımlılığı azaltmak adına un, şeker, pamuk ile kömür, demir ve akaryakıt üretimine özellikle öncelik vermiştir. Son yıllarda otomotiv, elektronik, uçak, beyaz eşya, demir çelik, giyim vb. alanlarda ilerleme kaydederek , ihracat oranlarını arttırmıştır. Türkiye, ekonomide dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biridir.

Türkiye çok önemli bir turizm merkezidir . 1980 yılında sadece 326 milyon Dolar olan turizm gelirleri, son yıllarda yaklaşık 34 milyar Dolara yükselmiştir.

Sağlık Turizmi alanında da Türkiye nitelikli doktorları , kaliteli tıbbi servisleri, düşük fiyatları, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki konumu ile önemli bir statüye ulaşmış ve "Yabancı ziyaretçiler için en iyi 10 ülke" sıralamasına girmiştir.

Türkiye'de 60'a yakın mineral üretimi yapılmaktadır. Bor varlığı bakımından dünyanın % 70'lik rezervi ile ilk ülkesidir.

Türkiye’deki Ekonomik Faaliyetler

Sanayi sektörü

Cumhuriyetin ilk yıllarında dişarıya olan bağımlılığı azaltmak adına un, şeker, pamuk ile kömür, demir ve akaryakıt üretimine özellikle öncelik vermiştir. Son yıllarda otomotiv, elektronik, uçak, beyaz eşya, demir çelik, giyim vb. alanlarda ilerleme kaydederek , ihracat olranını arttırmıştır. Türkiye, ekonomide dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biridir.

Turizm sektörü

Türkiye çok önemli bir turizm merkezidir . 1980 yılında sadece 326 milyon dolar olan turizm gelirleri, son yıllarda yaklaşık 34 Milyar Dolara yükselmiştir.

Sağlık Turizm alanında da Türkiye nitelikli doktorları ,kaliteli tıbbi servisleri, düşük fiyatları, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki konumu ile önemli bir statüye ulaşmış ve i "Yabancı Ziyaretçiler için En İyi 10 Ülke" sıralamasına girmiştir.

Doğal kaynaklar

Türkiye'de 60'a yakın mineral üretimi yapılmaktadır. Bor varlığı bakımından Dünyanın % 70'lik rezervi ile ilk ülkesidir. Ayrıca demir, bakır, aliminyum, magnezyum, mermer gibi birçok doğal kaynak işlenerek tüketilmekte ve ihraç edilmektedir.

İŞVİÇRE

Ana isdihdam sağlayıcı faktörü finans ve ticari alanlarda , hizmet sektörü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra turizm ve endüstri İsviçre ekonomisinin önemli kollarındandır.

Organik tarım üretimin yaklaşık yüzde 9'u oluşturmakla birlikte güçlü bir artış göstermektedir.

Dağlık bölgelerde hayvancılık ve süt üretimi hakimdir.

Doğal kaynaklar bakımından çok zengin olmayan İsviçre'de , çakıl, kireç, granit ve tuz çıkarılmaktadır.

500 den fazla büyük ve küçük depolama santralleri ve nehir santralleri İsviçre’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılıyor.

2008 yılında İsviçre endüstriel pay değerini yükselterek Almanya ile aynı seviyeye gelip, Japonya'nın önüne geçmiştir.

Bunun nedeni sanayinin çok yüksek kalitede tıbbi cihazlar, ilaç, hassas aletler ya da lüks saatler gibi ürünlerin üretimini yapmasıdır.

Sayısal veriler anlamında 100 milyar Dollar'lık endüstriel üretim geliri ile İsviçre , Belçika , Norveç ve İsveç gibi ülkerin önünde , Taiwan ve Hollanda ile eşit seviyede yeralır.

Tarım

İsviçre'de tarım alanında , entegre üretim hakim. Organik tarım üretiminin yaklaşık yüzde 9'u oluşturmakla birlikte güçlü bir artış göstermektedir.
Bilimsel araştırma amacı dışında , genetiği değiştirilmiş hiç bir bitki çeşidinin üretimi yoktur.
Dağlık bölgelerde hayvancılık ve süt üretimi hakim hakim.

Hammadde ve enerji üretimi

Doğal kaynaklar bakımından çok zengin olmayan Isviçre'de , çakıl, kireç, granit ve tuz çıkarılmaktadır.
Önemli hammaddelerden biri hidroelektrik üretimidir. 500 den fazla büyük ve küçük depolama santralleri ve nehir santralleri İsviçreli elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılıyor.

Ticaret ve Endüstri

2008 yılında Isviçre endüstrielpayı değerini yükselterek Almanya ile aynı seviyeye gelip, Japonya'nın önüne geçmiştir.
Bunun nedeni sanayinin çok yüksek kalitede tıbbi cihazlar, ilaç, hassas aletler ya da lüks saatler gibi ürünlerin üretim yapmasıdır.
Sayısal veriler anlamında 100 milyar Dollar'lık endüstriel üretim geliri ile İsviçre , Belçika , Norveç ve İsveçin gibi ülkerin önünde , Taiwan ve Hollanda ile eşit seviyede yeralır.

Hizmet sektörü

%72 'lik bir payla en çok isdihdam bu sektörde yeralmaktadır.
Ticaret, sağlık , eğitim gibi bankacılık ve sigortacılık hizmetleri bu alanda yoğun olarak görülür.
Dört şirketten üçü hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor.

Turizm

Yaklaşık 150 yıldır, turizm İsviçre'de önemli bir endüstri koludur.
Alpler, göller, Avrupa'da merkezi bir konumda oluşu, istikrarlı bir politika, güvenli bir toplum ve güçlü bir ekonomiye sahip olması bu alanda avantaj sağlamıştır.
2012 yılında turizm ( sadece yabancı ziyaretciler göz önünde bulundurularak) 16 Milyarlık getirisi ile ihracat gelirleri arsında (%4,6'lık payla) dördüncü sıraya oturmuştur.

 

 

İsviçre'de Gayrimenkul Fırsatları

 

ALPLER’DE SİZE ÖZEL GAYRİMENKULLER

 

Rahat, huzurlu bir daireden, seçkin bir dağ evine kadar geniş bir gayrimenkul seçeneğine sahip olan Andermatt Swiss Alps, İsviçre'nin kalbinde çeşitli yaşam seçenekleri sunmaktadır.

 

Son yıllarda Andermatt, yapılan yatırımlar ve gelişmelerle dört mevsim keyfini sürebileceğiniz bir yerleşim yerine dönüşmüştür. Apartman daireleri, oteller ve dağ evleri, golfçüleri cezbeden 18 delikli Golf sahası, sadece İsviçre’nin en modern kayak merkezi olmanın dışında, merkez İsviçre’nin en büyük kayak pisti olan Ski Arena, bölgenin gelişmesini ve sevilmesini sağlamıştır.

 

DAHA FAZLA ..